Bustader

Sanitær – Varme – Sprinkling

Vi leverer både totale og delte tekniske entrepriser saman med byggherre eller utbyggjer. Vi arbeider kun saman med seriøse aktører slik at byggjeprosessen blir utført på beste vis for byggherre.

Vi gjennomfører våre prosjekter med fokus på trygg hms, god kommunikasjon med alle involverte, tett oppfølgjing av vår prosjektleiar og bas.

Vi prosjekterer og gjennomfører alt innan sanitær, sprinkleranlegg og varme, og tar på oss både nybygg og rehabilitering av alt frå einebustader til større bustadblokker.

Vi har levert røyrleggjartenester til kunder i Nordhordland sidan 1967
Vi ser på oss sjølv som ein trygg samarbeidspartnar på både små og store prosjekt